Kultur inom Räddningstjänsten

Jämställdhet

Under 2018 ska arbetet påbörjas att skapa kompetens och inhämta kunskap för att skapa förutsättningar för en jämställd räddningstjänst. Från MSB ska sakkunniga bjudas in till beredningsgruppens möte i börja på år 2018 för att vidare diskutera en framtida strategi.

Pin It on Pinterest