Om RäddsamVG

RäddamVG är en stark röst från Västra Götaland som kan delta och påverka nationellt. Det är ett långsiktigt arbete som startas upp! Vi ska skapa bevis på delaktighet och bred förankring. Kompetensnätverk, vi ska dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper.
En fungerande arbetsgrupp som jobbar med SOS Alarm och Länsstyrelsen (LST). Utbildning, RIB lokala utbildningar, kompetensutbildning befäl/brandman, kurskatalog olika moment/platser (pusselbitar), gemensamt utbildningsverk, kompetensutveckling och övningsverksamhet för samordningsvinster. Lm-Ledning-Stab, planerad samverkan för större insatser, skogsbränder, översvämning, katastrofer. Ledningscentraler, samverkan kring dessa. Delregional nivå – samordning av ”sällan händelser”, mycket utbildning, tid, att specialisera oss. Länsräddningsledare utses på samarbetsmöte. Gemensam syn på och utveckling av förebyggande arbete.
Rekryteringsfrågor. Informationsplattform – når ut till alla om vad som händer i samarbetet. Uppföljning – resultat i samarbetsarbetet, att vi når vår målsättning. Viktigt att etablera och hittar formerna för samverkan. Föra våra gemensamma frågor framåt.
Se att arbetsgrupperna ”levererar”. Bred representation – viktigt att alla är delaktiga. Utveckla enkla mötesformer, undvika längre resor. Kraftfull/tung remissinstans för att kunna påverka våra röster utåt. Rutiner/policy nomenklatur. Behov av en gemensam verksamhetsplan och konkreta frågor.

 

Ladda hem områdeskartor för Räddningstjänsterna i Västra Götaland

Ladda hem områdeskartor för Räddningstjänsterna i Västra Götaland

Följande räddningstjänstorganisationer har undertecknat Avsiktsförklaring:

”Genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra Götaland med förmåga att hantera det oönskade”

Norra Älvsborg räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Bengtsfors
Räddningstjänsten Dals Ed
Åmåls Räddningstjänst
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
Bohus Räddningstjänstförbund
Öckerö Räddningstjänst
Tanums Räddningstjänst
Orust Räddningstjänst
Sotenäs Räddningstjänst
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Herrljunga Räddningstjänst
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Strömstads Räddningstjänst

Pin It on Pinterest