Brandman i beredskap. Ett jobb utöver det vanliga.

BILD – Peter, Mona och Fredrik

Peter, Mona och Fredrik. Alla har de något gemensamt. Ett jobb utöver det vanliga. Nu söker de nya kollegor.

I Västra Götaland finns en organiserad samverkan mellan räddningstjänsterna i regionen, kallad RäddsamVG. Under våren 2019 gör RäddsamVG en gemensam satsning för att främja rekrytering av brandmän i beredskap. Dessa har brandmannayrket vid sidan av sitt ordinarie arbete och är en viktig resurs i samhället.

– Det finns en rekryteringsproblematik både på nationell och lokal nivå när det gäller brandmän i beredskap. Vi kraftsamlar nu gemensamt för att nå ut med information om yrket till allmänheten, säger Anna Sahlberg, Samordnare för RäddsamVG.

Onsdagen den 10 april håller flertalet brandstationer med brandmän i beredskap öppet portarna för de som vill veta mer om jobbet och möta brandmännen på den lokala orten.

Lägg till lokal information om tid och plats/platser för öppet hus samt länk till er webbplats.
Kontaktuppgifter till personal vid er räddningstjänst

Genom annonsering, bland annat via sociala medier, hoppas länets totalt 19 räddningstjänster på ett välbesökt evenemang och att fler väljer att bli brandmän i beredskap.

– Vi vill visa att räddningstjänsten är en organisation för alla, oavsett kön, ålder eller ursprung, säger Anna Sahlberg, Samordnare RäddsamVG.

Pin It on Pinterest