Nu är skogsbrandsutredningen inlämnad till regeringskansliet. Jan-Åke Björklund, statlig utredare, var på besök på ledningskonferensen i november 2018 i Uddevalla och delgav mycket av det som nu är nedskrivet.

Läs utredningen här:

https://www.regeringen.se/4906d2/contentassets/8a43cbc3286c4eb39be8b347ce78da16/skogsbranderna-sommaren-2018-sou-2019-7.pdf

Pin It on Pinterest