Välkommen till Räddsam VG

Vår vision: “Genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra Götaland med förmåga att hantera det oväntade”.

Vi blir en stark röst

Vi blir en stark röst från Västra Götaland som kan delta och påverka nationellt.
Det är ett långsiktigt arbete som startas upp! Vi ska skapa bevis på delaktighet och bred förankring.

Samarbete mellan räddningstjänster i Västra Götaland.

Räddsam VG skall genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra Götaland med förmåga att hantera det oönskade.

Målet med Räddsam VG är

ett ökat samarbete som skall komma hela VG regionens invånare till gagn.

Välkommen till Räddsam VG

Ett ökat samarbete

Samarbete mellan räddningstjänster i Västra Götaland.

Vi blir en stark röst som kan delta och påverka nationellt.

Vårt mål är ett ökat samarbete som skall komma hela
VG regionens invånare till gagn.

Vårt mål är ett ökat samarbete som skall komma hela VG regionens invånare till gagn.

Kalender för kurser, utbildningar och möten.

Pin It on Pinterest